Vseživljenjsko učenje

Vseživljenjsko učenje

Vseživljenjsko učenje (VŽU) v današnji družbi zaradi potrebe trga in iskalcev zaposlitve ne predstavlja več neznanke oziroma tabuja, temveč je vse bolj pogostoGospodarsko ekonomska kriza je k temu prispevala dobršen delež brezposelnih, ki so premalo izobraženi ali pa...
Razlike med formalnim in neformalnim izobraževanjem

Razlike med formalnim in neformalnim izobraževanjem

Glede na memorandum EU o vseživljenjskem učenju ločimo tri oblike učenja, in sicer formalno učenje, neformalno učenje in informalno učenje. Formalno učenje običajno poteka v izobraževalnih ustanovah (šole, univerze…), je organizirano, strukturirano, ima v naprej...
Kaj je neformalno izobraževanje?

Kaj je neformalno izobraževanje?

Neformalno izobraževanje oziroma učenje je pomembna oblika izobraževanja, saj je osredotočena na učečo se osebo ter na znanja, ki jih lahko oseba pridobi iz izkušenj. Neformalno izobraževanje zajema različne oblike, in sicer seminarji, tečaji, predavanja, delavnice,...
Odstop Zavoda Radio Študent

Odstop Zavoda Radio Študent

Zavod Radio Študent je odstopil iz konzorcijskega partnerstva pri projektu Fair Employment. Odstop nas je presenetil a vendar smo bili sposobni prilagoditi finančni ter delovni načrt. S konzorcijskimi partnerji smo tako sestavili nov plan...
Odstop Zavoda Radio Študent

Predstavitev partnerja – Zavod Radio Študent

Maribor, 27. 03. 2020 Zavod Radio Študent je zadnji izmed naših štirih partnerjev pri projektu”Z mladinskim delom proti brezposelnosti mladih – Fair Employment”. Radio Študent je ena najstarejših in največjih evropskih urbanih nekomercialnih radijskih postaj ter...