Konzorcijski partnerji Združenja Epeka, so. p. pri projektu Fair Employment so Zavod Radio Študent, javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto in Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina.

RIS DVOREC RAKIČAN je javni zavod, ki ima sedež v Murski Soboti. Delujejo na področju kulture, mladine, sociale ter okolja in prostora. Posebej za mlade deluje Mladinski center Risko, ki skrbi za strokovna usposabljanja, mentorstva, treninge in vključevanja mladih v projektna dela družbenih pomenov. Namen Mladinskega centra Risko je uresničevanja potenciala mladih ter jim pomagati pri osebnem razvoju.

INŠTITUT ZA MLADINSKO POLITIKO AJDOVŠČINA je neprofitni zasebni zavod, usmerjen v analizo področja mladine v kontekstu družbenega dogajanja z namenom oblikovanja mladim prijaznejšega okolja za življenje in razvoj. Delo inštituta je primarno usmerjeno v vzpostavljanje in razvoj lokalnih mladinskih politik, vzpostavljanje mehanizmov participacije mladih na lokalni ravni, vzpostavljanje mehanizmov za povečanje avtonomije mladih, raziskovanje položaja mladih v kontekstu družbenega dogajanja z namenom vzpostavljanja novih mehanizmov sodelovanja mladih v upravljanju javnih zadev in izboljšanja položaja mladih, omogočanje neformalnega učenja in usposabljanja ter večanje kompetenc mladih, spodbujanje sodelovanja mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi, pripravo strokovnih gradiv za vzpostavljanje in razvoj lokalnih mladinskih politik.

DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO je predvsem usmerjeno v načrtovanje skrbi in organizacijo ter izvedbo podpore socialno in materialno ogroženim uporabnikom. Osrednji cilji društva je predvsem izboljšanje kvalitete življenja otrok, mladostnikov, mladih in njihovih družin ter drugih, ki potrebujejo strokovno pomoč. Osredotočajo se na tiste, ki prihajajo iz socialno ogroženega, nefunkcionalnega ali kako drugače izključujočega okolja. Kot društvo so vključeni v preventivne programe za mlade Slovenije (PPMS). Organizacije, ki so vključene v to sekcijo, izvajajo preventivne programe ter programe podpore in pomoči otrokom in mladostnikom.

ZAVOD RADIO ŠTUDENT je zadnji izmed naših štirih partnerjev pri projektu”Z mladinskim delom proti brezposelnosti mladih – Fair Employment”.Radio Študent je ena najstarejših in največjih evropskih urbanih nekomercialnih radijskih postaj ter neprofitna civilno-družbena in kulturno-izobraževalna organizacija, s sediščem v Ljubljani v Sloveniji. Že vse od svojih začetkov je Radio Študent izvajalec neformalnih usposabljanj na področju vseh novinarskih zvrsti v okviru svojih 4 uredništev (Aktualno-politična redakcija, Redakcija za kulturo in humanistične vede, Glasbena redakcija, Univerzitetna redakcija in novejša Znanstvena redakcija ) ter svojih dveh programskih služb (Služba za napovedovanje in Tonsko-tehnična služba), od začetka tega desetletja naprej deluje tudi pri usposabljanjih mladih na področju spletnega novinarstva. Poleg tega pa se sodelavci RŠ preko programskih vsebin RŠ in sodelovanja v širši kadrovski sestavi uredništev in službe tudi izpopolnjujejo na področjih timskega dela, delovanja v raznolikem in inovativnem delovnem okolju, kritičnega mišljenja, poznavanja raznolikih kulturnih vsebin in tudi mentorstva drugim mladim, saj je pomemben del prenosa znanja poteka po principih učenja ob delu.