O Projektu

Fir Employment  ”Z mladinskim delom proti brezposelnosti mladih – Fair Employment”.

Namen projekta je trajno vključevanje mladih na trg dela s pomočjo inovativnih projektov, s katerimi se bodo krepile splošne in specifične kompetence mladih za večjo zaposljivost mladih, kot tudi aktivno državljanstvo. Z javnim razpisom se bodo spodbujale inovativne oblike mladinskega dela pri reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki bodo imele tudi širše učinke na področje mladinskega dela in mladinske politike.

 

 

Projekt je financiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS ter Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.