O ZDRUŽENJU EPEKA, SO. P.

Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, socialno podjetje, je bilo ustanovljeno leta 2008 kot pobuda povezati ustvarjalke in ustvarjalce kulturnih, umetniških, izobraževalnih, znanstvenih in tehnoloških vsebin.

Smo nevladna, neprofitna organizacija in od leta 2013 tudi socialno podjetje. Posedujemo status društva v javnem interesu na področju mladine, ki ga podeljuje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, status društva v javnem interesu na področju kulture, ki ga podeljuje Ministrstvo za kulturo RS, imamo status Mladinskega centra, ki ga podeljuje Mestna občina Maribor Urad za kulturo in Mladino.

Trenutno se na mladinskem področju osredotočamo na mednarodno mobilnost mladih in neformalno izobraževanje (pridobivanje učnih kompetenc mladih). Zraven mladinske dejavnosti smo aktivni tudi na področju kulture in  umetnosti, prostovoljstva, ekologije, spodbujanja medkulturnega dialoga (projekti ki vključujejo Rome in begunce) ter zaradi krize in velike brezposelnosti mladih še na področju podjetništva.

Skozi vsa leta pa nadaljujemo s svojo aktivnostjo na področju EU državljanstva, širjenja EU vrednot in medkulturnega dialoga. S tem namenom smo smo vzpostavili in zaščitili naslov Evropska prestolnica Romov/European capital of Roma, ki ima namen spodbujanja sprejemanja Romov v družbo v Evropi.

Združenje Epeka, so. p. ima tudi podružnice v tujini: EPEKA Češka, EPEKA Avstrija, EPEKA Srbija, EPEKA Turčija, EPEKA Črna gora, EPEKA Velika Britanija in neformalna skupina mladih EPEKA Armenija. V načrtu še imamo odpreti več podružnic, predvsem po Balkanu.