Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, socialno podjetje, je bilo ustanovljeno leta 2008 kot pobuda povezati ustvarjalke in ustvarjalce kulturnih, umetniških, izobraževalnih, znanstvenih in tehnoloških vsebin za projekt Evropska prestolnica kulture 2012. Leto dni kasneje je EPEKA predlagala Mestni občini Maribor kandidaturo za naslov Evropska prestolnica mladih, kar je Maribor leta 2013 tudi pridobil. Nadaljujemo s svojo aktivnostjo na področju EU državljanstva, širjenja EU vrednot in medkulturnega dialoga. Zato smo vzpostavili in zaščitili naslov Evropska prestolnica Romov/European Capital of Roma, ki ima namen spodbujanja sprejemanja Romov v družbo v Evropi.

EPEKA ima tudi podružnice v tujini: EPEKA Češka, EPEKA Avstrija, EPEKA Srbija, EPEKA Turčija in neformalna skupina mladih EPEKA Armenija. V načrtu še imamo odpreti več podružnic, predvsem po Balkanu.

Združenje EPEKA, so. p., je društvo v javnem interesu na področju kulture in društvo v javnem interesu na področju mladine. Smo nevladna, neprofitna organizacija in od leta 2013 tudi socialno podjetje. Poleg mladinske dejavnosti smo aktivni tudi na področju kulture in  umetnosti, prostovoljstva, ekologije, spodbujanja medkulturnega dialoga (projekti ki vključujejo Rome in begunce) ter zaradi krize in velike brezposelnosti mladih še na področju podjetništva.

Trenutno se na mladinskem področju osredotočamo na mednarodno mobilnost mladih in neformalno izobraževanje (pridobivanje učnih kompetenc mladih), socialno podjetniške podjeme z namenom razvoja novih produktov in zaposlovanja ter skrbimo za nadaljnji razvoj podjema EPEKA prve romske restavracije v EU, ki deluje po principu socialnega podjetništva, Romani kafenave.

V letošnjem letu smo vzpostavili tudi mladinsko zadrugo EPEKA z namenom podpore mladim pri podjetništvu.