Urad RS za mladino, uredništvo portala mlad.si, Mladinski svet Slovenije in Nacionalna agencija Movit organizirajo spletni dogodek na temo informiranja in komuniciranja v mladinskem sektorju. Potekal je 22. marca, udeležila se ga je strokovna sodelavka Fair Employment, Anja Cehnar.

Na dogodku smo:

  • predstavili komuniciranje in informiranje kot področji, kiponujata številne izzive in priložnosti, dostop do kakovostnih informacij pa kotvse pomembnejši del pri pridobivanju znanj in veščin,
  • pregledali, kako pridobljene informacije analizirati, uporabitiin posredovati ciljni javnosti preko portalov in družbenih omrežij,
  • izpostavili, da informiranje mladih postaja vse pomembnejši del mladinskih politik, tudi zaradi vedno večjega zanimanja za elektronske komunkacije in rabe portalov in družbenih omrežij v mladinskem sektorju,
  • poglobili pristop v odnosu do zapisovanja in beleženja o dogodkih iz mladinskega sektorja Slovenije in hkrati konkurirali v medijskem prizorišču z ostalimi portali.