DELODAJALCI

  • želite delovati po konceptu znotraj katerega podjetje/organiazcija na prostovoljni ravni vključujejo skrb za družbo,
  • svoje vsakodnevno poslovanje in v svoja razmerja z različnimi deležniki vključujete etično ravnanje,
  • želite prispevati k trajnostnemu razvoju družbe,
  • želite upoštevati pričakovanja deležnikov,
  • želite ustvarjati zavest o pomembnih družbenih vprašanjih,
  • izobraževanje predstavnikov različnih skupin deležnikov o ključnih konceptih in orodjih družbene odgovornosti na tak način, da bodo znanja s področja družbene odgovornosti lahko uporabljali pri vsakdanjem delu,
  • želite širiti zavest o pomenu trajnostnih zaposlitev za mlade in krepitvi kadrovskih potencialov in pomenu upravljanja z človeškimi viri,
  • želite v podjetju/organizaciji ponuditi zaposlitev mladi osebi, potem nas kontaktirajte in
  • vam je pomembno vključevanje mladih v delovne procese za pridobitev njihovih znanj in kompetenc.Če ste na vse to odgovorili z DA, potem nas kontaktirajte na epeka@epeka.si oz. na pokličite na 040 167 001