Ekspertnost, kot je širše definirana zajema vedenja znotraj določene specializirane domene, ki se konsistentno kaže kot optimalno učinkovita v svoji izvedbi in učinkovita v svojem rezultatu. Eksperti torej posedujejo določene kompetence, ki pa jim morajo znati uporabiti v različnih situacijah. Definirane so kot skupek med seboj povezanega znanja, veščin, izkušenj in stališč v zvezi z določenim delom oz. področjem. Individualna ekspertnost pa je specifična glede na domeno. Z drugimi besedami, organizacijska uspešnost organizacije je odvisna od zmožnosti razvoja in upravljanja s človeškimi viri, kamor sodijo znanje, kompetence in ekspertnost zaposlenih.

 • Štefan Simončič, vodja projekta

Upravljanje in izvajanje projekta, kadrovanje, stiki z javnostjo in gospodarskim sektorjem. Mladinski delavec od 2008 dalje, predsednik EPEKA od 2014 dalje, vodil številne EU projekte in socialno podjetje. Koordinator EVS službe, kulturnih dejavnosti, mladinskih projektov in socialnopodjetniških podjemov.

 • Miha Kager, strokovni sodelavec

Izvajanje projekta, usposabljanje, izobraževanje, stiki z javnimi institucijami na lokalnem in nacionalnem nivoju.

In še:

 • Milena Tudija
 • Damjana Golob Lavrič
 • N`Toko
 • Murat & Jose
 • Mirjana Ivanuša Bezjak
 • Andrej Omerzel
 • Max Zimani
 • Lea Cipot
 • Aleš Cipot
 • Boris Dobrila in
 • Matej Tisaj