Ekspertnost, kot je širše definirana zajema vedenja znotraj določene specializirane domene, ki se konsistentno kaže kot optimalno učinkovita v svoji izvedbi in učinkovita v svojem rezultatu. Eksperti torej posedujejo določene kompetence, ki pa jim morajo znati uporabiti v različnih situacijah. Definirane so kot skupek med seboj povezanega znanja, veščin, izkušenj in stališč v zvezi z določenim delom oz. področjem. Individualna ekspertnost pa je specifična glede na domeno. Z drugimi besedami, organizacijska uspešnost organizacije je odvisna od zmožnosti razvoja in upravljanja s človeškimi viri, kamor sodijo znanje, kompetence in ekspertnost zaposlenih.

  • Miha Kager, strokovni sodelavec

Izvajanje projekta, usposabljanje, izobraževanje, stiki z javnimi institucijami na lokalnem in nacionalnem nivoju.