Kakovostno izobraževanje je ključnega pomena za zmanjšanje revščine, neenakosti in izgradnjo trajnostne prihodnosti mladih na trgu dela in zunaj njega. Kako lahko socialna ekonomija spodbuja izobraževanje in prehod mladih na delo, kakšne so njegove prednosti in omejitve? Kako lahko sodelovanje med sektorji, vključno z javnim, privede do skupnega vpliva? Kakšni so pogoji za učinkovite hitre odzive kot med pandemijo COVID, pa tudi strukturne spremembe in trajnostne dolgoročne rešitve za mlade?

O teh in več vprašanjih bodo razpravljali strokovnjaki, oblikovalci politik in vsi akterji socialne ekonomije, ki sodelujejo v tej interaktivni delavnici.

-> Dogodka se bo udeležila tudi strokovna sodelavka projekta Fair Employment Anja Cehnar.

Ta #Roadmap dogodek poteka v okviru evropskega vrha o socialni ekonomiji 28. januarja, posvečenega “Digitalnemu izobraževanju in usposabljanju – Mladi v središču socialne ekonomije”.

Za več informacij o programu obiščite spletno stran.