Neformalno izobraževanje oziroma učenje je pomembna oblika izobraževanja, saj je osredotočena na učečo se osebo ter na znanja, ki jih lahko oseba pridobi iz izkušenj. Neformalno izobraževanje zajema različne oblike, in sicer seminarji, tečaji, predavanja, delavnice, organizirano samostojno učenje in druge vrste učenja. Programi neformalnega izobraževanja so pogosto usmerjeni v pridobitev specifičnega znanja. Ena izmed pomembnejših značilnosti neformalnega izobraževanja je njegova variabilnost.

Je zelo raznoliko in se prilagaja zmožnostim posameznikov in družbe. Neformalno učenje je pogosto podcenjeno, saj se ga ne dojema kot »resnično« učenje, njegovi dosežki pa na trgu dela nimajo vrednosti. Za razumevanje konceptov je potrebno razlikovati med učenjem in izobraževanjem, ki sta sicer sorodni dejavnosti, a se v nekaterih značilnostih razlikujeta. Izobraževanje in učenje se med seboj razlikujeta v tem, da izobraževanje predstavlja načrtovano in organizirano dejavnost, učenje pa predstavlja proces.