Petek, 20. 3. 2020, Maribor

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je eden izmed naših štirih partnerjev pri projektu  ”Z mladinskim delom proti brezposelnosti mladih – Fair Employment”. 

Slika 1: Logotip Drustva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

Dejavnosti Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto so predvsem usmerjena v nacrtovanje skrbi in organizacijo ter izvedbo podpore socialno in materialno ogrozenim uporabnikom. 

Osrednji cilji društva je predvsem izboljšanje kvalitete življenja otrok, mladostnikov, mladih in njihovih družin ter drugih, ki potrebujejo strokovno pomoč. Osredotočajo se na tiste, ki prihajajo iz socialno ogroženega, nefunkcionalnega ali kako drugače izključujočega okolja. 

Kot drustvo so vkljuceni v preventivne programe za mlade Slovenije (PPMS). Organizacije, ki so vkljucene v to sekcijo, izvajajo preventivne programe ter programe podpore in pomoci otrokom in mladostnikom. 

V Zdruzenju Epeka, so. p. nas izredno veseli, da smo partnerji pri projektu FAIR EMPLOYMENT z tako izkusenim drustvom na podrocju dela z mladostniki. Verjamemo v uspesno izpeljan projekt ter se veselimo sodelovanja v casu trajanja projekta. 

Slika 2: Logotip Fair employment

Projekt je financiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS ter Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.