Projekt Mladi s pomočjo mladinskega dela do zaposlitve – Fair employment je projekt, ki ga izvaja Združenje EPEKA, ki deluje kot socialno podjetje. V preteklosti smo že izvedli velike projekte; med njimi je največ odmevnosti gotovo požela romska restavracija Romani kafenava. Združenje EPEKA tekom trajanja projekta uspešno povezuje integrativne momente za večjo vpetost in vključenost Rominj in Romov v družbo, ob tem pa z aktivnostmi na različnih področjih (IKT in multimedija, inovativnost, podjetnost in socialno podjetništvo, komunikacije v maternem in tujem jeziku, šport in kultura ter srečanja z odločevalci in deležniki) spajamo večinsko prebivalstvo in ranljive skupine. V okviru projekta se osredotočamo predvsem na mlade z roba družbe, Rome pa tudi na begunke in begunce.

Z različnimi oblikami aktivnosti na način neformalnega izobraževanja izvajamo izobraževalne module za pridobitev ključnih učnih kompetenc, ki so nujne za doseganje zaposlitve oz. za načrtovanje samostojne podjetniške poti. Razlogi za brezposelnost ranljivih skupin so številni, a med njimi še posebej izstopajo diskriminacija, netoleranca, rasizem, segregacija in anti-ciganizem. Po nekaterih podatkih imajo Romi kar 17-krat večjo možnost za trajno nezaposljivost v primerjavi z večinskim prebivalstvom.

Združenje EPEKA s svojim projektom Mladi z manj priložnostmi s pomočjo mladinskega dela do zaposlitve, neformalno izobražuje in usposablja mlade z manj priložnostmi z namenom višanja zaposlitvenih možnosti ciljne skupine, kar dosegamo ob pomoči mladinskega dela znotraj organizacij, z omogočanjem nabiranja izkušenj v socialnih podjetjih in z izvedbo delavnic ter drugih aktivnosti, ki potekajo ob pomoči metode neformalnega izobraževanja. S projektom prav tako ciljamo na nudenje dodatne podpore pri socialni integraciji mladih Romov in Rominj, izobraziti in opolnomočiti želimo vključene mlade z manj priložnostmi na področju mednarodnega mladinskega dela, aktivnega državljanstva, prostovoljstva, spodbujanja medkulturnega dialoga, vrednot EU, hkrati pa še naprej uporabljati metodo socialnega podjetništva v kombinaciji z mladinskim delom, saj le-to predstavlja  možnost za doseganje gospodarske rasti z določenimi inovativnimi produkti, katerih dobiček se namenja za javno dobro in za spodbujanje zaposlovanja mladih z manj priložnostmi.

Združenje EPEKA se s svojimi programi in projekti trudi izpolnjevati strategije na področju izboljševanja življenjskega standarda ranljivih skupin. S tem, ko smo se odločili za zaposlovanje diskriminiranih ciljnih skupin, smo si zadali izjemno zahtevno nalogo, a se zavedamo, da dolgoročne cilje lahko dosežemo ob pomoči razdelanih strategij, preizkušenih metod ter ob pomoči partnerjev in podpornikov.