6. marec, Maribor

Združenje Socialna ekonomija Slovenije in projektni partnerji projekta SOCIAL SEEDS vas vabijo, da se udeležite Regionalnega foruma socialne ekonomije, ki bo 6. marca 2018 v Mariboru (Minoritska cerkev, Vojašniški trg 2a). Pričetek je ob 12.00 uri izpred Lutkovnega gledališča pri Minoritski cerkvi (na istem naslovu Vojašniški trg 2a), s študijskim obiskom dobrih praks skupnosti socialnih podjetij v Mariboru, evropski prestolnici socialne ekonomije 2018.

Evropska komisija je 1. marca 2017 objavila Belo knjigo o prihodnosti Evrope, ki je hkrati pomenila začetek pogovorov o prihodnosti Evrope. Dokument se osredotoča na financiranje prihodnosti Evrope in njenih27 držav članic v spreminjajočem se svetu. V zadnji verziji dokumenta so predstavljene možnosti in opcije reform, ter za vsako od njih tudi identifikacija priložnosti in tveganj. Državljani Evrope financirajo evropski proračun, ki upravlja širok nabor aktivnosti, ki presegajo nacionalne meje in so dajejo odgovor evropskim ali mednarodnim izzivom. Evropski proračun prispeva k blaginji državljanov EU ter k uspešnosti skupnih politik, od klimatskih ukrepov in energetike, do migracij, zaščite potrošnikov in globalizacije, zaposlovanja, enotnega trga ter skupne evropske valute.

V javni razpravi se upoštevajo možni scenariji na ravni EU 27, ki se usmerjajo na glavne trende in izzive, s katerimi se Evropa danes sooča v današnjem času, pa tudi priložnosti za oblikovanje prihodnosti Evrope. Varnost in varovanje evropskih državljanov predstavljata eno pomembnejših usmeritev prihodnosti Evrope. Osnovna načela socialne ekonomije so vgrajena v gospodarsko moč, trajnost in solidarnost, ter se izvajajo skozi Cilje trajnostnega razvoja OZN 2030, kar pa na drugi strani vodi v oblikovanje takih ukrepov na ravni EU, ki vodijo v močnejše in bolj odporno gospodarstvo ter pospeševanje dolgoročne konkurenčnosti, trajnosti in solidarnosti

Upravljanje z migracijami kot tretji najpomembnejši izziv EU pomeni hkrati poziv k ukrepanju vseh držav članic, koncept deljene odgovornosti se v tem primeru ne izvaja samo med državami članicami EU, ampak tudi tistimi, ki niso članice EU in so na tranzitni poti migrantov ali države, iz katerih migranti prihajajo. Zunanji izzivi, varnost, humanitarna pomoč in razvoj dajejo podjetjem socialne ekonomije izjemne priložnosti, še posebej če upoštevamo pričakovanja evropskih državljanov, da bo EU še naprej igrala vodilno vlogo na svetu pri upravljanju z učinki globalizacije, ohranila ureditev, temelječo na pravilih, demokracijo, vladavino prava in človekovih pravic, trajnostni razvoj ter stabilnost in varnost, še posebej v neposrednih sosednjih regijah EU.

Vabimo vse deležnike, podjetja in organizacije socialne ekonomije, nevladne organizacije, regionalne razvojne agencije in lokalne akcijske skupine, kot tudi občine in druge zainteresirane posameznike ali skupine, da se nam pridružite na Regionalnem Forumu socialne ekonomije: Skupaj ustvarjamo prihodnost Evrope, in s tem sodelujete v javni razpravi ter prispevate k sooblikovanju skupnega stališča deležnikov kot prispevek k prihodnosti Evrope s perspektive socialne ekonomije.

Prijavite se na: https://goo.gl/forms/1425KfFqKt1PGL6H3
Prijave so odprte.

 

Program:

10.00 – 12.00 Sestanek partnerjev projekta SOCIAL SEEDS, Akcijski načrt

12.00 – 16.00 Študijski obisk socialnih podjetij v Mariboru (pričetek s kosilom v kooperativi Dame)

16.00 – 19.15 Forum socialne ekonomije v EU regijah: Skupaj oblikujemo prihodnost Evrope:

16.00 – 16.15 Otvoritveni nagovor: Tadej Slapnik, Državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade RS(predstavitev poteka v slovenskem jeziku, angleški prevod zagotovljen)

16.15 – 16.45 Panel (1): Vloga občin v prihodnosti Evrope skozi aktivnosti socialne ekonomije (župani občin, ki podpirajo razvoj socialne ekonomije, vključno z županom občine Maribor, Evropsko prestolnico socialne ekonomije 2018), (predstavitev poteka v slovenskem jeziku, angleški prevod zagotovljen)

Sodelujejo:
• Andrej Fištravec, župan občine Maribor, Evropske prestolnice socialne ekonomije za leto 2018
• Peter Misja, župan občine Podčetrtek
• Marko Soršak, župan občine Hoče – Slivnica (tbc)

16.45 – 17. 15 Panel (2): Vloga Regionalnih razvojnih agencij ter Lokalnih akcijskih skupin kot regionalnih in lokalnih pospeševalcev razvoja socialne ekonomije (predstavitev poteka v slovenskem jeziku, angleški prevod zagotovljen)

Sodelujejo:
• Rok Šimenc, BSC Kranj, RRA Gorenjske
• Boris Keuc, Mariborska razvojna agencija
• Ana Savšek, Srce Slovenije
• Aleš Zidar, DRPS
• Tadej Špitalar, RRA Zasavje (tbc)

17.15 – 17.45 Panel (3): Vloga podpornih okolij in pobud kot enih najpomembnejših deležnikov ekosistema socialne ekonomije (predstavitev poteka v angleškem jeziku, slovenski prevod zagotovljen)

Sodelujejo:
• Impact Hub Vienna (Bistra Kumbarovska)
• Social Impact Awards (Jose Antonio Morales)
• Evropska komisija: predstavitev pilotnega projekta Social Economy Regions 2018 (Karel Vanderpoorten)
• Tkalka (tbn)
• Knof – inkubator za socialna podjetja (Mojca Ž. Metelko)
• GoodBizz (Anja Šerc, tbc)

17.45 – 18.30 Panel (4): Dobre prakse socialne ekonomije na regionalni ravni: predstavitev projekta SOCIAL SEEDS in dobrih praks socialnih podjetij v partnerskih regijah (Slovenija, Nemčija, Italija, Češka, Poljska, Madžarska, EURADA), (predstavitev poteka v angleškem jeziku, slovenski prevod zagotovljen)

18.30 – 19.00 Predstavitev dokumenta s predlogi skunih stališč slovenskih deležnikov kot rezultat opravljene javne razprave o možnih ukrepih na nacionalni in transnacionalni ravni (oblikuje se slovenska in angleška verzija)

19.15 – 22.00 Obisk Stare Trte in večerja (z vabili)