Fair Employment športni turnir

Fair Employment športni turnir

Vabimo Vas na nogometno-košarkarski turnir med odločevalci, gospodarstveniki, mladimi, ranljivimi skupinami, uspešnimi kazalniki projekta (zaposlenimi) Fair Employment – Mladi z manj priložnostmi s pomočjo mladinskega dela do zaposlitve in ostalimi. V projektu...
Odpravimo konflikte na delovnem mestu

Odpravimo konflikte na delovnem mestu

Projektna enota Inšpektorata RS za delo (IRSD) bo v avgustu 2017 skupaj z OOZ Maribor v Mariboru organizirala 4 delavnice s področja varnosti in zdravja pri delu. Inšpektorat RS za delo vas vabi na BREZPLAČNO DELAVNICO z naslovom: ZAGOTAVLJANJE DOSTOJNEGA DELA...
Otok je prostor poletnih doživetji

Otok je prostor poletnih doživetji

Mariborski otok ima dolgo tradicijo kopališkega turizma. Staro in mlado koristi naravni rezervat za oddih v vročih poletnih dneh. Mi smo v okviru projekta Mladi z manj priložnostmi s pomočjo mladinskega dela do zaposlitve  – Fair Employment izkoristili sobotno...
Mladi s(m)o na razpotju blaginjskega trikotnika

Mladi s(m)o na razpotju blaginjskega trikotnika

Mladi smo danes najbolj izobražen del populacije. Smo generacija, ki naj bi v novih svetovnih povezavah obetala in ki bi po besedah iz 90ih let 20. stol. morali biti najbolj zaposljivi del družbe. A temu vendarle ni tako. Mladim so danes vrata na trg dela povečini...