Slovenija sodi med države z visoko stopnjo zaposlenosti žensk, visoko stopnjo zaposlenosti žensk s polnim delovnim časom in dobro razvitim sistemom javnega otroškega varstva ter podpornih storitev, ki staršem otrok prve triade osnovne šole omogočajo lažje usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti (npr. jutranje varstvo, topli obroki v šolah, podaljšano bivanje). Slovenija ima tudi eno boljših ureditev sistema starševskega dopusta in nadomestil ter eno boljših ureditev sistema dopusta za nego bolnega otroka. Kljub temu pa na tem področju ženske in moški niso v enakem položaju in ne prevzemajo enakovrednega deleža skrbstvenega in gospodinjskega dela, na področju plačanega dela pa so ženske zaradi materinstva pogosto v slabšem položaju kakor moški.

Uspešno usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja je eden od pomembnih predpogojev za ekonomsko neodvisnost, zato je nujna večja vključenost moških v skrbstveno in gospodinjsko delo na eni strani, na drugi strani pa je potrebno prevetriti obstoječ sistem storitev in možnosti, ki jih imajo zaposleni starši mlajših otrok v svojem lokalnem okolju.