Poletne počitnice in vroče poletje so za nami. Pred nami pa razgibana jesen z novimi vsebinami in znanimi izobraževalnimi moduli. Mladi bodo v naslednjem obdobju pridobivali nova znanja in kompetence, krepili poznanstva in spoznavali svet mladinskega organiziranja. Mladi ob formalnem izobraževanju potrebujejo tudi neformalna znanja. Ta jih okrepijo pri iskanju služb in jim omogočijo, da skupaj z ostalimi udeleženci in deležniki krepijo socialno mrežo, ki je v sodobnem svetu ključna za pridobitev prve zaposlitve in zaposlitve na sploh.

Mladi se usposabljajo na področjih IKT in multimedije, inovativnosti, podjetnosti in socialnega podjetništva, komunikacije v maternem in tujem jeziku, na področju športa in kulture ter povezanih vsebinskih sklopih. Ključno pri tovrstnem delu z mladimi je predhodno poznavanje njihovih kompetenc in znanj na različnih področjih. Mladi aktivno iščejo vsebine in sodelujejo pri procesih, ki jih prepoznavajo kot del svojega prostora in časa ter vrednostne kulture.

Torej usposabljanja v okviru projekta ne smejo biti klasično formalizirana po načelu ukalupljenega učnega procesa, ampak morajo biti interaktiven proces neformalnega izobraževanja. Pri takih procesih mladi radi sodelujejo in se tako počutijo maksimalno vključeni v izobraževalne in širše družbene procese.