Evropski poslanec, dr. Igor Šoltes, Visoka šola za upravljanje
podeželja Grm Novo mesto in varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano so
pripravili posvet z naslovom: »OD VIL DO VILIC: KRAJŠANJE POTI DO
LOKALNO PRIDELANE GHRANE, NAŠEGA ZDRAVJA IN TRAJNOSTNE OSKRBE«.

Javni posvet bo potekal v petek, 17. 3. 2017 od 9:00 ure dalje v dvorani
Državnega sveta RS.

S posvetom želimo približati slovensko lokalno pridelano hrano javnim
prehranskim obratom in predstaviti prednosti kratkih tržnih poti v
primerjavi z globalnim trgom prehranskih izdelkov.

Podrobnosti od dogodku so v priloženem vabilu.  Udeležba na dogodku je
brezplačna, vendar je potrebna predhodna prijava preko spletne
povezave: http://bit.ly/od-vil-do-vilic.