DJ Kasim – Recreation
6. 3. 2017
OD VIL DO VILIC
9. 3. 2017
Show all

Projekt LAB E+

Mateja Pesek, članica Združenja EPEKA, so. p., in udeleženka projekta Fair Employment, se bo udeležila mednarodnega projekta “Project LAB E+”, ki se bo izvajal med 14. in 18. marcem v Viani do Castelo na Portugalskem. Namen projekta je spodbujati Erasmus + program kot orodje za vključevanje in podpiranje sodelovanja organizacij iz območij z omejenimi možnostmi.

Project LAB E+ je eden izmed projektov, ki ga je oblikovala skupina Erasmus + nacionalnih agencij iz Belgije (francoski del), Estonije, Portugalske, Romunije in Slovenije (Zavod MOVIT) v okviru transnacionalnega strateškega partnerstva na vključevanju (Strategic Partnership on Inclusion – SPI), katerega cilj je prispevati k izvajanju Erasmus+ vključenosti za mlade.

Cilj projekta “Project LAB E+” je aktivno podpreti zainteresirane organizacije pri načrtovanju kakovostnih projektov, ki bi vključevali mlade iz območij z omejenimi možnostmi ali bi mladim iz teh območij kako drugače koristili.

Drugi cilji projekta so še:

– povečanje udeležbe mladih in organizacij iz prikrajšanih območij v Erasmus+ program “Mladi v akciji” (Youth in action – YIA);

– spodbujati in podpirati strateško uporabo programa Erasmus+  kot orodja za vključevanje in krepitev zmogljivosti organizacij, ki vključujejo mladino;

– povečanje zmogljivosti teh organizacij za mednarodno mladinsko delo;

– vzpostavljanje dolgoročnih kakovostnih partnerstev med temi organizacijami;

– zbiranje in promoviranje rezultatov in dobrih praks na nacionalni in nadnacionalni ravni.

Z udeležbo na projektu Project LAB E+ EPEKA, so. p., načrtuje razvoj in izpeljavo projekta, ki bi vključeval mlade iz območja Haloz.